16, Casa Scaglia
VLT 1116 Valletta
Malte
Travail in situ