Y Llwyfan
SA31 3EQ Caerfyrddin
United Kingdom

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn creu naratif cenedlaethol sy’n cynrychioli diwylliant deinamig Cymru, a hynny trwy greu theatr arloesol a chynyrchiadau uchelgeisiol trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt – ar brif lwyfannau, mewn lleoliadau annisgwyl, ac yng nghalon ein cymunedau.

The Welsh-language national theatre of Wales – creating innovative main stage theatre, and ambitious productions in surprising locations and at the heart of communities throughout Wales and beyond. Shaping a national narrative that reflects the dynamic culture of Wales and that resonates with other nations and cultures throughout the world.

Dance, Music Theatre, New technologies, Performance Art, Physical Theatre, Playwriting, Site specific work, Theatre, Youth Theatre