Panelists for The Local, Global Model conversation

Online Cultural Conversation: 'The Local, Global Model' - how the current ways of working change our practice going forward

'The Local, Global Model' - how the current ways of working change our practice going forward

Join the conversation! Tues 25 August | 11:00 – 12:30 BST

'The Local, Global Model’ - an open forum, cross-cultural conversation and debate around how local
action/art-making/collaboration supports global connections.

➡️ Meeting registration: http://ow.ly/SZh850B5lv6 

We will be hearing from our own Welsh artists and makers, as well as those in Ireland, Brazil, Germany, Hong Kong and Canada, to discuss how we could achieve stronger (more resilient) touring and production.

We recognise the ever increasing need to hear local and indigenous voices and how they resonate globally.

➡️ Full Fringe Exchange programme: https://marketplace.edfringe.com/events 

Thank you,

Dirty Protest Theatre and Wales Arts International

Panellists L-R (in photo): Reneltta Arluk (Akpick Theatre, Canada), Connor Allen, Kiri Pritchard-Mclean, Thais Ayomidé, Rolf Hemke (Kunstfest Weimar, Germany), Catherine Paskell (Dirty Protest Theatre, Wales), Lisa Maguire (National Theatre Wales), Paul Davies (Volcano Theatre, Wales), Eddy Zee (Hong Kong Tai Kwun Centre for Heritage and Arts), Jonny Cotsen, Rodrigo Maré, Jim Culleton (Fishamble, Ireland)

 

CYMRAEG:

'Y Model Lleol, Byd-eang' - sut mae'r ffyrdd presennol o weithio yn newid ein harfer wrth symud ymlaen

Ymunwch â'r sgwrs! Dydd Mawrth 25 Awst | 11:00 - 12:30 BST

'Y Model Lleol, Byd-eang’ - fforwm agored, sgwrs a dadl traws-ddiwylliannol am sut mae gweithrediad lleol / creu celfyddyd / cydweithio yn cefnogi cysylltiadau byd-eang.

➡️ Cofrestrwch: http://ow.ly/xajB50B5kpL 

Byddwn yn clywed gan ein hartistiaid yng Nghymru, yn ogystal a rhai yn Iwerddon, Brasil, Yr Almaen, Hong Kong a Canada, i drafod sut y gallwn gynnal teithiau a chynyrchiadau cyfrach (fwy gwydn). 

Rydym yn cydnabod yr angen i glywed lleisiau lleol a chynhenid a sut maent yn cyseinio’n fyd-eang. 

➡️ Rhaglen gyfa’ y ‘Fringe Exchange’: http://ow.ly/BfRW50B5krU 

Diolch yn fawr, 

Dirty Protest Theatre a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Panelwyr: Reneltta Arluk (Akpick Theatre), Connor Allen, Kiri Pritchard-Mclean, Thais Ayomidé, Rolf Hemke (Kunstfest Weimar), Catherine Paskell (Dirty Protest Theatre), Lisa Maguire (National Theatre Wales), Paul Davies (Volcano Theatre), Eddy Zee (Hong Kong Tai Kwun Centre for Heritage and Arts), Jonny Cotsen, Rodrigo Maré, Jim Culleton (Fishamble)