DutchCulture

Job opening at DutchCulture: Head of Mobility & Advice (Dutch language needed)

DutchCulture (Amsterdam, NL) is the network and knowledge organisation for international cultural cooperation. We are currently looking for someone that can lead the team Mobility & Advice. This person needs to master the Dutch language very well, so the vacancy is in Dutch. 

DutchCulture ondersteunt, stimuleert en realiseert internationale culturele samenwerking. Daar waar cultuur, media en erfgoed grensoverschrijdend is, brengt DutchCulture mensen, organisaties, kennis en culturen samen.

DutchCulture is per 1 november 2018 op zoek naar een:
Hoofd Mobiliteit en Advies - 0,8 fte

Wij zoeken voor deze functie een analytische en nieuwsgierige collega die leiding geeft aan het team Mobiliteit en Advies en daarmee hoofd is van de Creative Europe Desk NL. Die professionaliteit en culturele mobiliteit van Nederlandse makers bevordert, internationale samenwerking stimuleert en een verbinder is vanuit Nederland voor het EU Cultuurbeleid.

DutchCulture adviseert, coördineert en produceert. Dat doen wij in eerste instantie voor het Nederlandse culturele veld en de diplomatieke posten wereldwijd. Daarnaast werkt DutchCulture voor overheden en het internationale culturele veld. DutchCulture kent drie inhoudelijke teams en een bedrijfsbureau.

Team Mobiliteit en Advies
Een goed geïnformeerde culturele sector is beter in staat kansen te benutten, krachten te bundelen en te komen tot succesvolle en duurzame samenwerking met internationale partners. Hetzelfde geldt voor het buitenlandse culturele veld, ook dat is gebaat bij actuele informatie over de ontwikkelingen in Nederland in het algemeen en de Nederlandse culturele sector in het bijzonder. Daarom stelt DutchCulture zich met gerichte dienstverlening op het gebied van mobiliteit, Europese financiering en de Nederlandse culturele infrastructuur als doelstelling:

‘meer en meer relevante internationale culturele samenwerking’.

Het team doet dit door onder meer:
- het informeren en adviseren van het Nederlandse culturele veld zodat het optimaal geïnformeerd is over wet- en regelgeving, financieringsmogelijkheden, residencies, internationale ontwikkelingen en internationale netwerken;
- het adviseren en stimuleren van de Nederlandse culturele en audiovisuele sector om deel te nemen aan internationale en Europese samenwerkingen en het promoten van de programma’s Creative Europe en Europe for Citizens;
- het informeren en adviseren van het Nederlandse postennetwerk over de kracht en kansen van de Nederlandse cultuur en de mogelijkheden voor internationale culturele samenwerking.

De speerpunten voor de komende tijd zijn:
- optimalisering van de adviespraktijk van DutchCulture - online en offline - aan de culturele en de diplomatieke sector, incl. kwaliteitszorg;
- ontwikkelen van partnerschappen met organisaties in het buitenland voor kennisuitwisseling, krachtenbundeling en onderzoek;
- belang en kansen van de nieuwe Europese Agenda voor Cultuur onder de aandacht brengen van de culturele sector en beleidsmakers.

Functievereisten:
- ten minste 3 jaar werkervaring binnen een internationale organisatie en/of werkervaring in het buitenland;
- een uitstekend Europees netwerk en cultureel netwerk;
- kennis van EU organisaties en beleid;
- minimaal 5 jaar werkervaring als leidinggevende;
- een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, en een derde taal, bij voorkeur Frans of Duits.

Competenties
DutchCulture hecht als organisatie aan de volgende competenties, deze zijn uiteraard ook voor het hoofd Mobiliteit en Advies van toepassing: resultaatgerichtheid, samenwerken, flexibel gedrag, omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid.

Plaats in de organisatie
Het hoofd maakt deel uit van het Management Team, geeft leiding aan het team Mobiliteit en Advies (11 medewerkers) en rapporteert aan de Directeur/bestuurder.
Bij DutchCulture werken momenteel 36 medewerkers (23 fte).

Wij bieden:
Wij bieden een aanstelling voor 0,8 fte (op basis van een 40-urige werkweek). Deze functie is ingeschaald op basis van het functiehuis en volgens het salarissysteem van DutchCulture en valt in schaal 1 – Hoofden (min €3800 – max € 5000) bij een 40-urige werkweek.

Reacties en informatie
Schriftelijke reacties bestaande uit een motivatiebrief en CV kunnen tot en met 2 september 2018 worden gezonden aan: DutchCulture, t.a.v. Roos van Dorp, e-mail: [email protected]. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Marie Fol (huidig Hoofd Mobiliteit en Advies) of Erik Jacobs (Hoofd Bedrijfsvoering) tel. 020-6164225. Vragen m.b.t. de wervingsprocedure kunnen via hetzelfde telefoonnummer worden gericht aan Roos van Dorp.

Meer informatie: https://dutchculture.nl/nl/news/vacature-hoofd-mobiliteit-en-advies-08-f...