Carte Blanche (NO) seeks Touring Director (Norwegian / or Scandinavian language needed)

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Selskapet er lokalisert i Bergen, og turnerer i inn- og utland. Selskapet har 30 ansatte og et samlet budsjett på ca. 40 millioner kroner.
Carte Blanche har en liten og fleksibel administrasjon, og ansatte med ulik kulturell og nasjonal bakgrunn.

Selskapet har følgende midlertidige stilling ledig for oppstart 15. september 2018, med søknadsfrist 1. juni:

Turnésjef, 100% stilling,
1-årig midlertidig ansettelse med mulighet for forlengelse
Turnésjef vil være del av selskapets ledergruppe og ha ansvar for planlegging og samordning av de ulike avdelingene i forhold til nasjonal og internasjonal turné, samt ha ansvar for å ivareta eksisterende og bygge nye internasjonale nettverk.
Stillingen inngår i produksjonsavdelingen og vil arbeide tett sammen med produksjon og plansjef.
Vi søker en utadvendt, strukturert og effektiv turnésjef i 100% stilling.

Kvalifikasjoner
• solid kunnskap om og erfaring fra nasjonal og internasjonal turnévirksomhet
• god skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk, gjerne også tysk/fransk
• gode datakunnskaper
• erfaring med budsjettarbeid, økonomistyring og kontrakter
• gode internasjonale nettverk
• gode samarbeidsevner
• evne til å arbeide selvstendig og strukturert
• relevant høyere utdanning

Arbeidsoppgaver
• ansvar for planlegging og samordning av turnevirksomhet og gjestespill i inn- og utland i samarbeid med organisasjonen for øvrig
• budsjett og økonomikontroll av turne
• kontraktering av turneforestillinger og gjestespill
• søknadsarbeid og rapportering i tilknytning til turne og gjestespill, samt skoleforestillinger
• kontakt med samarbeidsparter og agenter
• andre administrative arbeidsoppgaver ved behov

Vi tilbyr
• utfordrende og variert arbeid i et kreativt og internasjonalt miljø
• lønn og pensjonsordninger iht. tariffavtale

Stillingen rapporterer til direktør, og arbeidsted er selskapets lokaler i Bergen.
Søknad med CV sendes til [email protected]
For nærmere informasjon kontakt direktør Tone Tjemsland telefon 918 41 153.

NB! I henhold til Offentleglova §25 kan søkerlisten bli offentliggjort.